inkop24.se

Hur blir man inköpare?

Om du vill bli inköpare kan du följa dessa steg:

  1. Gör en grundläggande utbildning inom affärsadministration eller ekonomi, till exempel en kandidatexamen eller motsvarande. Detta kan hjälpa dig att få en grundläggande förståelse för affärsverksamhet och ekonomi.

  2. Försök få erfarenhet inom inköp och affärsverksamhet genom att göra ett längre praktikplats eller jobba som assistent på en inköpsavdelning. Detta kan ge dig värdefull erfarenhet och hjälpa dig att få en inblick i hur inköpsarbete fungerar i praktiken.

  3. Sök jobb som inköpare. Du kan söka jobb som inköpare på olika företag och organisationer, till exempel på industriföretag, handelsföretag, jordbruksföretag eller hos offentliga organisationer.

  4. Specialisera dig. Du kan även specialisera dig inom ett specifikt område, till exempel inköp av tekniska produkter, medicinsk utrustning eller livsmedel. Detta kan göra att du sticker ut på arbetsmarknaden och har en mer attraktiv profil för potentiella arbetsgivare.

  5. Fortsätt att utvecklas. Inköpare bör alltid hålla sig uppdaterade om de senaste trenderna och utvecklingarna inom sitt område, och det finns många olika sätt att göra det på, till exempel genom att gå olika kurser och utbildningar, delta i nätverk eller professionella organisationer eller läsa facklitteratur.

Därför har inköpare det bästa jobbet

Inköpare har det verkligen bra, det är bara säljare som har det nästan lika bra. Till skillnad från alla andra yrkesgrupper har inköpare och säljare nämligen som sin huvudsakliga arbetsuppgift att ingå avtal. Varje inköp och varje försäljning är ett avtal, varje avtal består av en mängd avtalsvillkor och fylls ut av underliggande lagstiftning. Varje avtalsvillkor – varje sådan del av ett avtal – är en juridisk konstruktion. Det innebär att varje del av en förhandling inte är mycket mer än en diskussion om hur den juridiska konstruktion som behandlas skall se ut.

När det gäller säljare värdesätts i stor utsträckning andra egenskaper än just juridiska kunskaper – det är naturligt och i allt väsentligt riktigt. En riktigt bra säljare har emellertid också en juridisk sträng på sin lyra. Den tillåter nämligen säljaren att förhandla på ett mer konstruktivt och komplett sätt.

Den gör det möjligt för säljaren att låta avtalet svara mot köparens behov i stället för att hårdnackat insistera på att vissa allmänna villkor skall gälla, samt vilka finansieringssätt som finns, som t.ex.
låna pengar sambla. En säljare som är trygg med sina juridiska kunskaper får helt enkelt större möjlighet att bidra till att ett avtal ges ett innehåll som tillgodoser köparen behov. Den säljaren kommer att ingå fler avtal än sin mindre kunniga kollega.

För inköpare är det delvis annorlunda. Inköpares mest centrala arbetsuppgift är att ta till sig organisationens behov, översätta dem till juridiska konstruktioner för att med hjälp av en leverantör tillgodose dem på bästa möjliga sätt. För att kunna göra det på ett ändamålsenligt sätt behöver inköparen vara expert på avtalsrätt i allmänhet och köprätt i synnerhet.

Det innebär naturligtvis också att avtalsrätten är inköparens huvudsakliga arbetsredskap. En inköpare som kan sin avtalsrätt, och som vågar låta affären avspeglas i avtalsvillkoren på ett ändamålsenligt sätt, kommer att göra bättre affärer och vara till större nytta för sin organisation än en som i okunskap hårdnackat insisterar på att vissa på förhand givna villkor skall tillämpas.

Jag gillar avtalsrätt. Jag har undervisat inköpare i avtalsrätt i 25 år. Jag vet att det är alldeles för vanligt att den affär som avtalsparter har tänkt sig ser ut på ett sätt, medan avtalet ser ut på ett hel annat sätt. Vanligast är nog att avtalet är betydligt mer förlåtande mot en leverantör som inte lever upp till köparen förväntningar än vad parterna egentligen hade tänkt sig.

Det är synd. Inte för att avtalsrätten förtjänar bättre, utan för att det gör parternas affär sämre än vad den skulle ha behövt vara. Ett bra, genomtänkt och välkonstruerat avtal är ett utmärkt sätt att skapa en effektiv och rationell relation mellan köpare och deras leverantörer. Det är ganska dumt att inte ha bra, genomtänkta och välkonstruerade relationer till sina leverantörer. Och ni inköpare – era lyckans ostar – har som arbetsuppgift att vara arkitekterna bakom dessa goda, välfungerande, rationella och effektiva relationer!

5G ger effektivare transporter

Nästa generations mobilnät, 5G, utvecklas bland annat för att bättre kunna hantera maskin-till-maskin-kommunikation och det kan ge oss effektivare vägtransporter i framtiden. Det hoppas i alla fall Scania och Ericsson som nu påbörjat ett samarbete inom området.

– Vi har sedan en tid diskuterat införandet av kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur, och nu händer det verkligen. Vi ser nu större möjligheter att skapa tillförlitliga kommunikationer genom mobilnätverken, säger Håkan Schildt, chef för strategi och affärsutveckling på Scania affärsenhet Connected Services and Solutions.

I praktiken handlar det om att utveckla lösningar som gör det möjligt att köra lastbilar i konvojer. Det vill säga att flera bilar kör i led med små avstånd mellan fordonen. 5G-tekniken kan ge snabb kommunikation med väldigt låg fördröjning mellan fordonen, vilket gör det möjligt för lastbilarna att agera som ett fordon.

Konvojerna skulle kunna gå på speciella rutter och efter ett tidsschema där fordon ansluter och lämnar konvojen efter ett optimerat schema. Fördelen med att köra i konvojer är bland annat att det minskar luftmotståndet för alla fordon, utom det första, och det ger i sin tur minskad bränsleförbrukning för bilarna i konvojen.

– Med tanke på de enorma vinsterna är vi övertygade om att kommunikation mellan fordon kommer att införas av transportföretag med alla olika inriktningar. Det svarar direkt mot de utmaningar som ökade passagerar- och godsvolymer innebär, och förbättrade kommunikationer kan bidra till ökad effektivitet i logistik och därigenom minskad miljöpåverkan, säger Claes Herlitz, chef för Automotive på Ericsson.

Det här domännamnet är till salu