74 tons lastbilar på väg nästa år

Regeringen har nu lagt en proposition som ska göra det tillåtet att köra lastbilar med en totalvikt på 74 ton på svenska vägar.

I början nästa år ska det bli tillåtet att köra lastbilar med en totalvikt på 74 ton på ett begränsat antal vägar i Sverige.

Att tillåta tyngre lastbilar på svenska vägar har varit på tapeten i flera år och nu verkar det bli verklighet av idéerna. Regeringen har nämligen lagt en proposition där delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt. Det ska då gälla på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt.

I och med att varje bil kan ta mer gods hoppas regeringen att vägtransporternas miljöpåverkan kan minska något och dessutom kan transporterna bli något billigare samtidigt som en del svenska jobb skyddas.

– 74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporter effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks. Tyngre lastbilar är en del i regeringens arbete för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Propositionen ska träda i kraft 1 juli 2017 och trafiken med 74 tons lastbilar väntas sedan komma igång i början av 2018. Exakt vilka vägar som ska öppnas för de tyngre lastbilarna ska avgöras av Trafikverket.