Bra tillväxt i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk i februari, men från en hög nivå så tjänstebranschen växer fortfarande.

Trots en nedgång för inköpschefsindex för tjänstesektorn visar indexet på en fortsatt god tillväxt i branschen.

Silfs och Swedbanks inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI-tjänster, sjönk från 61,1 i januari till 59,8 i februari. Allt över 50 tyder på tillväxt så tjänstesektorn växer rätt bra för närvarande trots nedgången.

Tre av de fyra ingående delindexen sjönk under månaden, men samtliga fyra delindex ligger ändå klart kvar i tillväxtzonen.

Delindexet för orderingången var det av delindexen som steg i februari. Det gick upp med 1,8 indexenheter till 59,6. Orderstockarna växte något mindre under perioden, men ligger även de fortsatt i tillväxtzonen med god marginal.

Delindexet för affärsvolym/produktion föll med 2,0 indexenheter till 64,5 i februari. Det är ändå den högsta noteringen sedan våren 2011 om man undantar januari i år. Ett tremånaders glidande medelvärde indikerar också en fortsatt stigande trend. Inköpscheferna räknar även med att affärsvolymen kommer att stiga under den närmaste framtiden.

Sysselsättningen föll tillbaks med 2,3 indexenheter till 58,6 i februari, men ett tremånaders glidande medelvärde tyder dock en fortsatt stigande trend för sysselsättningen.

Slutligen har vi delindexet för leverantörernas leveranstider som föll med 4,9 indexenheter till 55,5. Därmed utraderades en stor del av januari månads uppgång för det indexet.