Bred uppgång för tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI–tjänster, steg från 59,9 i december till 61,1 i januari, vilket tyder på bra tillväxt.

Tjänstesektorn växer ordentligt just nu och delindexet för sysselsättningen har inte legat högre sedan 2011.

Silf och Swedbanks inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI-tjänster, steg med 1,2 indexenheter i januari. Allt över 50 tyder på tillväxt så tjänstesektorn växer för närvarande.

Av de fyra delkomponenter som bygger upp indexet steg tre av dem under månaden. Det enda delindexet som sjönk var orderingången som föll från 63,0 i december till 57,7 i januari. Det är därmed också det enda delindexet som ligger under 60-strecket.

Det delindex som ligger högst är det för affärsvolym/produktion som steg med 3,4 indexenheter till 66,5 i januari. Företagen räknar också med affärsvolymen kommer att fortsätta växa.

Tillväxten i tjänstesektorn märks nu också ordentligt på sysselsättningen. Här ökade delindexet med 4,9 indexenheter till 60,8. Det är den högsta noteringen sedan början av 2011.

Delindex för leverantörernas leveranstider stod för den största ökningen under januari. Det steg med 5,7 enheter till 60,5 och precis som för sysselsättningen är det den högsta noteringen för det delindexet sedan inledningen av 2011.