Inköp handlar inte om att köpa produkter

Inköp handlar om att hantera företags externa behov av lösningar, inte att köpa in produkter och tjänster. Det slår Helena Brynolfsson fast i den första av serie krönikor skrivna exklusivt för Inköp24. Hon tar även fasta på varför inköp är viktigt.

Bra att ha egna mallar

En annan sak som förenklar inköparens tillvaro är mallar för att förfrågningsunderlag. Dessa ger både trygghet och kvalitetssäkrar processen, skriver Helena Brynolfsson.

Så lyckas du med kategoriplanen

En kategoriplan är nödvändig för att utveckla inköpet, men utan rätt styrmedel och med fel företagskultur riskerar det att bli en papperstiger. Helena Brynolfsson guidar dig runt fallgroparna.

”Var ser vi alla besparingar?”

Besparingar är ett ständigt dilemma för inköpare. Hur ska man göra för att följa upp och beräkna besparingarna? Det och mycket mer tar Helena Brynolfson upp i sin fjärde krönika.

Därför ska du ha en inköpspolicy

Policys underlättar i inköparens arbete och ger trygghet. Det må ta tid att utforma en tydlig policy, men det är något som lönar sig, skriver Helena Brynolfsson.

Underskatta inte valet av inköpssystem

Det är viktigt att lägga ner tid på att hitta ett välfungerande inköpssystem. Det kan underlätta väldigt mycket om det är rätt system, men kan också komplicera mycket, detta skriver Helena Brynolfsson.

Betalningsflödet måste anpassas mer

30-60-10 är en vanlig betalningsmodell som oftast används automatiskt och närmast slentrianmässigt. Man måste ta hänsyn till inköpets omfattning för att kunna rättfärdiga förskottsbetalningar, skriver Helena Brynolfsson.

Inköpsorden jag saknar

Vilka svenska ord behöver vi i inköpsvärlden? Här är mina förslag och idéer på svenska termer. Men vad tycker du, undrar Helena Brynolfsson i veckans krönika.

Signing authority och spending authority

Vad är egentligen attesträtt? I den här veckans krönika reder Helena Brynolfsson ut begreppsförvirringen mellan inköpsrätt och attesträtt samt många andra juridiska termer.

Inköpsorden vi saknar

I den här veckans krönika följer Helena Brynolfsson upp läsarnas respons på inköpsord på engelska och eventuella översättningar på svenska.

Kommunikation inom inköpsområdet

Inom inköp finns det flera exempel på där bra kommunikation lönar sig. Lite svagare är man på intern kommunikation, detta konstaterar Helena Brynolfsson i dennna veckas krönika.

Nyckeltal måste knytas till mål

Istället för att göra det lätt för sig och fokusera på kvalitativa nyckeltal än kvantitativa måste inköpsavdelningarna fokusera mer på att uppnå målen.

Strategiskt inköp

Hur strategiskt är egentligen inköp? Är det så att vi i många fall använder termen strategiskt inköp felaktigt? I denna veckas krönika reder Helena Brynolfsson ut de olika begreppens innebörd.

Nu ställs nya krav på din inköpskompetens

Att upprätthålla och att kunna utveckla kompetens är ett måste för en attraktiv arbetsgivare. Helena Brynolfsson ger här tips om hur man kan arbeta med organisationsdesign.

Hållbara inköp ger lägre kostnader

Hållbarhetsarbete är något som alla bolag ägnar sig åt nuförtiden. Även om man bara gör det i PR-syfte finns det vinster med hållbara inköp, skriver Helena Brynolfsson i en krönika.

Stora skillnader mellan pris, kostnad och värde

Pris är något som förknippas starkt med inköp, men för att förstå hur priset sätts måste man förstå hur förhållandet mellan värde, kostnad och pris. Detta reder Helena Brynolfsson ut i den här veckans krönika.