Bra avtal förutsätter rätt frågor

Avtalsbundenhet är något grundläggande inom inköp. Trots det så blir påföljderna för avtalsbrott i många fall allt för små. Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör skriver om vikten att skriva riktiga avtal – och följa dem.

Dags att effektivisera avtalshanteringen

”Det är bara en tidsfråga innan verkligheten hinner ikapp juridiken och näringslivet i större utsträckning börjar utnyttja elektronisk signering”. Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör, skriver om ändringar i avtalshanteringen som bör göras.

Avtalsparten kan visst var illojal

Ska avtalsparter vara lojala mot varandra? Nej, ett sådant resonemanget skymmer sikten menar Inköp24:s avtalsexpert Jon Kihlman.

Ny förändring påverkar avtalslagen

Avtalslagen och dess tillämpning ändras väldigt sällan, men i december 2012 kom en förändring som begränsar lagens tillämpningsområde. Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör berättar om nyheten och hur dina avtal påverkas.

Vem som helst kan vara firmatecknare

I den här veckans krönika förklarar Jon Kihlman att det inte är bolagrättsliga firmateckningsrättigheten som är det avgörande. Det är behörigheten som spelar roll.

Etik är skit

Övergången från löftes- till kontraktsprincipen för svenska internationella avtal innebär att det inte är juridiskt fel att ta tillbaka ett anbud. Det är bara fel ur etisk synvinkel. Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör, reder ut de praktiska konsekvenserna av den skillnaden.

Avtal är kommunikation

Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör, visar på vikten av att kommunicera för att undvika avtalstvister. Efterlikna inte lagtextens vaghet, utan var glasklar när du formulerar avtal.

Avtal som inte är avtal

Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör, delar med sig om personliga erfarenheter om avtalsrätt och vad det egentligen innebär att ett avtal är bindande.

Nu blir det dyrare att betala för sent

Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör skriver om ändringar i räntelagen och lagen om inkassokostnader och visar att det nu blir dyrare att betala för sent.