Så bör du resonera innan du satsar på EMV

Så stor marginalförstärkning kan du räkna med om du satsar på egna varumärken, EMV. Inköp24:s krönikör Rutger Ulterman, diskuterar med en ägare till en webbutik som vill öka lönsamheten.

Viktiga lärdomar i en global värld

När arbetet blir mer och mer globalt är det viktigt att ha koll på olika kulturer. Roger Ulterman tar upp tre exempel från sin vardag som inköpare i Rumänien, Mexico och Italien.

Ha koll på din försörjningskedja

Ska du köpa direkt av tillverkaren, istället för att gå via grossist? Det är lätt att att göra fel. Men det finns samtidigt stora pengar att tjäna för den som går direkt. Rutger Ulterman, Inköp24:s krönikör, skriver om vilka fallgropar du måste undvika.

Var i världen är det bäst att köpa in?

När lönar det sig att köpa in från utlandet? I en krönika presenterar Rutger Ulterman tre avgörande kriterier att ta hänsyn till innan man börjar köpa in direkt från Kina.

Lönsamhet är inköparens viktigaste uppgift

Ingen i hela företaget har en större direkt påverkan på resultatet än inköparen. Så måste det genomsyra inköparens hela vardag, konstaterar Rutger Ulterman i en krönika.

Vad är rätt pris?

Rutger Ulterman menar att många nöjer sig med att räkna från försäljningspriset när de förhandlar om inköpspriset på en produkt. De är förlorare. Vinnarna gör en djupare analys.

Har du tid att tänka strategiskt?

Alla kan bidra i det strategiska arbetet. Att ägna sig mer åt de strategiska frågorna nu lönar sig i framtiden, hävdar Rutger Ulterman i en krönika.

Öka tempot i produktutvecklingen!

Det duger inte med bortförklaringar. Att få fram nya produkter kan inte längre ta 24 månader, konstaterar Rutger Ulterman i en krönika.

Säljtävlingen blev en muta

Rutger Ulterman tar upp problemet med leverantörernas säljtävlingar och hur inköp bör tackla tävlingarna.

Bra avtal förutsätter rätt frågor

Avtalsbundenhet är något grundläggande inom inköp. Trots det så blir påföljderna för avtalsbrott i många fall allt för små. Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör skriver om vikten att skriva riktiga avtal – och följa dem.

Dags att effektivisera avtalshanteringen

”Det är bara en tidsfråga innan verkligheten hinner ikapp juridiken och näringslivet i större utsträckning börjar utnyttja elektronisk signering”. Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör, skriver om ändringar i avtalshanteringen som bör göras.

Avtalsparten kan visst var illojal

Ska avtalsparter vara lojala mot varandra? Nej, ett sådant resonemanget skymmer sikten menar Inköp24:s avtalsexpert Jon Kihlman.

Ny förändring påverkar avtalslagen

Avtalslagen och dess tillämpning ändras väldigt sällan, men i december 2012 kom en förändring som begränsar lagens tillämpningsområde. Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör berättar om nyheten och hur dina avtal påverkas.

Vem som helst kan vara firmatecknare

I den här veckans krönika förklarar Jon Kihlman att det inte är bolagrättsliga firmateckningsrättigheten som är det avgörande. Det är behörigheten som spelar roll.

Etik är skit

Övergången från löftes- till kontraktsprincipen för svenska internationella avtal innebär att det inte är juridiskt fel att ta tillbaka ett anbud. Det är bara fel ur etisk synvinkel. Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör, reder ut de praktiska konsekvenserna av den skillnaden.

Avtal är kommunikation

Jon Kihlman, Inköp24:s krönikör, visar på vikten av att kommunicera för att undvika avtalstvister. Efterlikna inte lagtextens vaghet, utan var glasklar när du formulerar avtal.