Bred uppgång för tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI–tjänster, steg från 59,9 i december till 61,1 i januari, vilket tyder på bra tillväxt.

Industrin går starkt

Inköpschefsindex, PMI, steg till 62,0 i januari och så högt har indexet inte legat sedan hösten 2010.

Tjänstesektorn går starkt

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI-tjänster, avslutar 2016 på den högsta noteringen under året.

PMI avslutar 2016 i topp

Inköpschefsindex, PMI, steg till 60,1 i december. En nivå indexet inte varit uppe i sedan 2011.

PMI återhämtar sig i juli

Efter en nedgång i juni går inköpschefsindex upp igen i juli och det är ökad orderingång och produktion som driver uppgången.

PMI viker neråt

Minskad orderingång bidrog till att inköpschefsindex sjönk i februari, men fortfarande visar indexet på tillväxt i industrin.

PMI går uppåt i september

Inköpschefsindex, PMI, steg marginellt i september och visar på fortsatt tillväxt för industrikonjunkturen.

PMI pekar uppåt igen

Efter att ha gått ner två månader i rad gick inköpschefsindex, PMI, upp i juli och stannade på 55,2.

Svagt uppåt för PMI i mars

De flesta delindex gick upp i mars månads inköpschefsindex, PMI, men det rörde sig om små förändringar så totalt hamnade uppgången beskedliga 0,8 enheter.