Dyrare transporter med kilometerskatt

Företagarna menar att en kilometerskatt på tung trafik kommer att fördyra transporterna för många företag som inte har några alternativa transportmetoder.

Svåråkt för tunga lastbilar

Tyngre lastbilar ska ge effektivare transporter, men det finns alldeles för få vägar som bilar med den nya maxvikten får åka på menar åkarna.

Hållbara Transporter i fokus

På konferensen Hållbara Transporter berättar forskare, politiker och företagare hur vi ska kunna få miljövänligare transporter i Sverige.

74 tons lastbilar på väg

Regeringen har lagt en lagrådsremiss om att tillåta tyngre lastbilar på vägarna och om allt går som beräknat ska lastbilar på 74 ton bli tillåtna i vår.

Social hållbarhet och transportköp

Hur mycket tjänar man egentligen på att köpa billigaste möjliga transporter? Inte så mycket som man kanske tror hävdar panelen i Logistikpodden.

Snabb automatisering av transporter

En tredjedel av de lastbilar som säljs 2025 kommer att vara automatiserade så att de kan köra långa sträckor utan att föraren behöver ingripa.

Uppåt för transportsektorn

Trots hård konkurrens på framförallt fjärrtrafiken så går det ändå rätt hyggligt för åkeriföretagen.

Oenighet om vägslitageavgiften

Redan innan förslaget om vägslitageavgift presenterats varnar åkarna för att hela branscher kan skadas, men regeringen vill att långa transporter ska kosta mer.

Så funkar tågtransporter

Green Cargo har gjort en rad korta filmer som förklarar hur godstransporter på järnväg går till från bokning till leverans.

Första elvägen i drift

Ett sätt att göra fordonstransporterna fossilfria kan vara att elektrifiera delar av vägnätet och den första teststräckan i Sverige är nu klar.

Sakernas internet och transportsektorn

I samband med Logistics & Distribution-mässan i höst kommer en separat konferens att behandla hur transportsektorn påverkas när allt blir uppkopplat.

Åkarna tycker till om fossilfritt

Längre och tyngre lastbilar och biodrivmedel är det som Sveriges Åkeriföretag trycker på att de vill prioritera för att minska utsläppen.

Trafikverket vill öka tågkapaciteten

Trafikverket utreder hur en höghastighetsbana eller uppgradering av befintliga stambanor kan möta den ökande efterfrågan på person- och godstransporter.

Fler godståg kommer i tid

Godstågens punktlighet förbättrades i april och har inte varit bättre sedan november 2015, men vart femte godståg är fortfarande försenat.