Fler tullfria insatsvaror

Det blir nu enklare och billigare att få tag på en mängd olika insatsvaror när EU lyfter på tullarna för många varor.

Allt om tull på Tulldagen

Tulltillstånd, tullvärden och världshandeln i den nya maskinåldern är några av de ämnen som kommer att behandlas på Tulldagen.

Ny lista med tullfria varor

EU har nu släppt listan med de varor som kan importeras tullfritt från länder utanför EU från och med 1 januari i år.

Lär dig tullhantering på distans

För de som vill lära sig mer om tullhantering ger Tullverket nu en distanskurs för de som inte har någon tidigare erfarenhet av tullhantering.

Tullhanteringen ska bli tydligare

En ny tullordning ska ge en tydlig struktur, ett begripligt språk och en klar koppling till den EU-gemensamma tullkodexen.

Nya förslag på tullfria varor

EU har sammanställt en lista över insatsvaror som blir tullfria nästa år, men än går det att överklaga tullfriheten för vissa varor.

Tullen slopar (nästan) faxen

Från och med 1 september går det, med ett fåtal undantag, inte längre att faxa in tullrelaterade handlingar till Tullverket.

Få tips och råd på Tulldagen

På Tulldagen kommer Tullverket och flera handelskamrar att informera om bland annat EUs nya tullagstiftning och importmomsen.

Tullen lär dig klassificera importvaror

Även om du anlitar ett ombud när du importerar varor är det du som importör som ansvarar för att varorna klassificeras korrekt och en kurs kan hjälpa dig rätt.