Därför behöver du ingen påbyggnadskurs

I en krönika berättar Jon Kihlman om sina erfarenheter av avtalsjuridik: "Det är fel fokus på de avancerade utbildningarna".

Jag har utbildat inköpare i juridik i exakt 25 år. Första gången var i oktober 1988. Det kan vara värt en reflektion.

Det finns många missuppfattningar om juridik. En är att juridiken blir finare och bättre ju svårare den är. En konsekvens av det är att relativa nybörjare undervisar på grundutbildningar, medan experterna sparas till påbyggnadsutbildningarna. Undan för undan har jag insett att det är en felaktig ordning.

Jag menar inte att det omvända är bättre. Nybörjare är knappast lämpliga som lärare i påbyggnadskurser. Nej, det är snarare så att jag i stor utsträckning har kommit att ifrågasätta behovet av påbyggnadskurser, åtminstone om man med dem menar kurser som är svårare än grundkurserna. Det hänger ihop med vad jag skrev om i min föregående krönika: I princip alla avtalsrättsliga problem har skapats genom dålig kommunikation.

Att det är så leder till slutsatsen att en svårare kurs förutsätter att avtalsparterna har klantat till det på ett mer sofistikerat sätt än vad de gjorde under grundkursen. Och då missar man målet. För rätt fråga måste ju vara varför man alls skall klanta till det!

Några som arbetar med avtal – i först hand advokater och domare – är betjänta av att kunna hantera även sofistikerade klantigheter. Men de är i en liten minoritet. För nästan alla som arbetar med avtal – inte minst alla säljare och inköpare är lösningar på klantigheterna fel fokus. Valet mellan att fokusera på hur man hanterar problem när de har uppkommit och hur man ser till att problemen inte uppkommer alls är både enkelt och självklart.

En bra kurs i avtalsrätt bör därför ha ett annat fokus än det traditionella. Kluriga lösningar på aparta problem kan vara stimulerande  – ungefär som ett korsord eller mattepussel – men är i praktiken inte särskilt intressanta. Ett dissekerat rättsfall från Högsta domstolen faller platt om rätt svar är: Om parterna hade gjort så här, skulle det inte ha blivit något fall alls.

Jag tycker att fokus måste vara dels ”så här skall ni tänka och göra för att inte klanta till det, vare sig på ett sofistikerat eller banalt sätt”, dels ”så här skall ni tänka och göra för att det skall blir bra affärer av juridiken”. Då behövs knappast någon svårare påbyggnadskurs. Däremot kan det finnas anledning att med jämna mellanrum låta sig bli påmind om att det enkla nästan alltid också är det bästa. På köpet får man då också hjälp att eliminera åtskilliga tolkningsproblem.