Fortsatt starkt läge i industrin

Inköpschefsindex, PMI, sjönk något i februari, men visar fortfarande på ett mycket starkt läge för den svenska industrin.

Inköpschefsindex, PMI, sjönk med 1,1 indexenhet till 60,9 i februari, vilket trots nedgången tyder på bra tillväxt inom industrisektorn.

Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex, PMI, sjönk med 1,1 indexenheter till 60,9 i februari. Allt över 50 tyder på tillväxt så trots nedgången är det riktigt bra fart på den svenska industrin nu.

Största orsaken till nedgången var att delindexet för produktion föll med 4,0 enheter till 64,0. Trots den relativt stora nedgången ligger indexet på den tredje högsta noteringen för de senaste fem åren. Det ligger också kvar på en högre nivå än det låg på under nästan hela 2016.

Delindexet för orderingången gick åt andra hållet och steg med 0,2 indexenheter till 62,1 i februari. Det är den tredje månaden i rad som det delindexet ligger över 60-strecket och det har befunnit sig i tillväxtzonen de senaste sex månaderna. Orderstockarna försvagades något jämfört med januari, men ligger ändå över fjolårets genomsnitt.

Sysselsättningsökningen mattades marginellt. Det delindexet gick från 61,1 i januari till 59,1 i februari. Nu har det delindexet legat i tillväxtzonen sedan oktober i fjol och ett tremånaders glidande medelvärde indikerar dessutom att inköpscheferna ser att anställningsbehovet har tilltagit under den perioden.

Delindexet för leverantörernas leveranstider steg 1,3 indexenheter till 62,0 i februari, vilket är den högsta nivån sedan våren 2011. Ett tremånaders glidande medelvärde visar på en starkt stigande trend sedan sensommaren så även i underleverantörsledet ser vi en förbättrad konjunktur.