Hur påverkar sociala medier inköpare?

En forskare i Nederländerna vill veta hur inköpare använder sociala medier i jobbet och hur det påverkare deras arbete.

Ett forskarlag i Nederländerna forskar på om och hur inköpare använder sociala medier i arbetet och nu vill de gärna ha in enkätsvar från svenska inköpare.

Professor Frank Rozemeijer vid universitet i Maastricht forskar på inköp och just nu håller hans team på att undersöka hur sociala medier påverkar inköparnas arbete. Det handlar då om huruvida de alls använder sociala medier yrkesmässigt och hur de i så fall använder dem.

Det här är en internationell undersökning och nu vill de gärna har in svar från svenska inköpare. I praktiken handlar det om att fylla i en webbenkät som ni hittar här.  Det bör ta cirka tio minuter att fylla i alla svaren.

Undersökningen är anonymiserad så det går inte att utläsa vem som gett ett visst svar. Den som svarar kommer också att få en sammanfattning av forskningresultaten när studien är färdig, vilket kan ge en del insikter i hur sociala medier används av inköpsfunktioner i olika länder.