Lär dig grunderna i inköp

Nya inköpare får lära sig det viktigaste i Silfs grundutbildning inom inköp.

Silfs Grundutbildning inköp lär nya inköpare allt från hur den grundläggande inköpsprocessen fungerar till juridik och logistikens roll i företaget.

Inköpare som precis börjat sin karriär eller som fått utökat ansvar inom inköp kan få lära sig grunderna i yrket i kursen Grundutbildning inköp, som Silf ger i Stockholm. Kursen är uppdelad i två block om fyra dagar var. Det första blocket går 24–27 april medan det andra blocket går 15–18 maj.

Utbildningen blandar teori med praktiska övningar och simulerar logistik, förhandlingsteknik och inköp med olika spel och fallstudier.

Under kursen kommer deltagarna att bland annat få lära sig följande:

  • Inköpsprocessen – från behovsanalys till leverans och uppföljning
  • Affärsmannaskap och inköpsfunktionens roll i företaget
  • Leveransprocessen, leveransbevakning och kvalitet
  • Nyckeltalsanalyser
  • Kalkylering och företagets redovisning; resultat- och balansräkning
  • Förhandlingsprocessen – vad ska vi fokusera på?

Efter fullbordad utbildning kommer de som klarar av det avslutande kunskapsprovet att få Silfs inköpslicens, som uppfyller de krav som International Federation of Purchasing and Supply Management, IFPSM, ställer.