Lär dig grunderna i inköpsekonomi

Silfs kurs Inköpsekonomi ger nya inköpare grunderna i affärsekonomi och visar bland annat hur man utvärderar leverantörssamarbeten rent ekonomiskt.

På utbildningen Inköpsekonomi får nya inköpare lära sig hur man använder affärsekonomi för att fatta rätt taktiska och strategiska inköpsbeslut.

Tvådagarsutbildningen Inköpsekonomi ska ge nya inköpare förståelse för företagsekonomi och hur detta används i inköpsarbetet och vid olika leverantörssamarbeten. Kursen arrangeras av Silf och startar härnäst 20 februari i Göteborg och därefter 13 mars i Stockholm.

Under kursens gång ska deltagarna få lära sig om hur de kan utvärdera leverantörernas ekonomiska ställning. De får också veta hur man analyserar en produkts eller tjänsts kostnadsstruktur, vilket gör att de lättare kommer att kunna ta rätt strategiska och taktiska inköpsbeslut i framtiden.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Grundläggande ekonomiska begrepp
  • Att tolka ett resultat utifrån en årsredovisning
  • Kalkylering och företagets redovisning; resultat- och balansräkning
  • Pris och prissättning
  • Kostnadsnedbrytning
  • Bidragskalkyl