Logistiksystem med allt i ett

Cargo IT:s CIS-plattform ska knyta ihop logistikföretagens olika verksamhetsprocesser i en enhetlig lösning.

Genom att kombinera en rad system under en plattform ska Cargo IT:s CIS-plattform kunna ge en heltäckande och flexibel lösning som täcker logistikföretagens behov.

Logistikföretag kan behöva system för att hantera allt från lager och transportledning till tullhantering och Cargo IT har nu tagit fram en lösning som kan täcka alla dessa behov. Den heter Cargo Information System, CIS, och är en modulär helhetslösning. Med andra ord kan den hantera alla logistikprocesser, men det går att välja bara de moduler som verksamheten behöver.

De ingående modulerna är:

  • CIS Tull 3.0. Det är ett EDI-system som är godkänt av Tullverket och som har fullt stöd för importer, exporter, transiteringar, tullager, utlämningssedlar med mera.
  • CIS Spedition 3.0. Ett system för att hantera alla former av väg-, sjö- och flygtransporter och som stödjer samtliga processer från orderläggning till fakturering och uppföljning.
  • CIS Transport. Ett webbaserat transportledningssystem för åkerier och fraktförare där användarna kan registrera transportuppdrag eller hämta bokningar från en medföljande webbokning, där kunderna själva kan genomföra bokningar, för att sedan lastplanera transporterna på egna bilar eller fördela ut dem på underleverantörer.
  • CIS Lager/3PL. Ett komplett WMS-system som är byggt för att hjälpa tredjepartslogistiker, terminal och godsmottagningar att enkelt och effektivt kunna administrera sina kunders gods, lagerrörelser och administration.
  • CIS Integration. Det här är länken som knyter samman era system med kundernas system.

Från Cargo IT:s sida räknar med att CIS ska hjälpa logistikföretagen att bli effektivare.

– Moderna systemlösningar är nyckeln för att kunna uppnå en integrerad helhetslösning. Långsiktigt hjälper en helhetslösning företag att utveckla och effektivisera sin verksamhet och kortsiktigt underlättar samlad information det dagliga arbetet och förmågan att leverera gentemot sina kunder, säger Joel Winninge vice VD Cargo IT.