Maersk fixar logistiken med blockkedjor

IBM och Maersk samarbetar för att administrera containertrafik med hjälp av blockkedjeteknik (blockchain).

Genom att använda blockkedjor räknar IBM och Maersk med att kunna förbättra kontrollen över containertransporter och samtidigt minska kostnaderna.

Blockkedjeteknik (blockchain) är mest känt som den tekniska basen för kryptovalutor som Bitcoin, men det kan även användas till mycket annat. Ett exempel på det är den logistiklösning som IBM och Maersk har byggt med blockkedjor.

I korthet fungerar det så att en blockkedja sätts upp för att följa en container. Kedjan innehåller information om innehåll, destination, position, tulldokument med mera. Blockkedjan gör att det inte behövs någon central databas för att hålla ordning på all information samtidigt som det inte går att ändra eller ta bort information utan att det lämnar tydliga spår.

Än så länge har systemet bara börjat testats, men tanken är att tekniken ska göra det enklare och smidigare att hantera fraktdokument för varje container som transporteras. Informationen ska bli mycket mer transparent för alla inblandade parter och minska komplexiteten vid transporterna.

En fryscontainer som går från Östafrika till Europa kan till exempel behöva hanteras av 30 olika organisationer som sinsemellan kommunicerar med varandra vid 200 tillfällen. Risken för misstag eller bedrägerier ska minska med blockkedjor eftersom det blir enklare att följa varje transaktion och snabbt upptäcka eventuella problem.

I slutänden hoppas IBM och Maersk att kunna följa de tiotals miljoner containrar som färdas över haven och minska kostnaderna med flera miljarder dollar genom att strömlinjeforma processerna och minska svinnet.