Om Inköp24

Inköp24 servar inköpare i svenskt näringsliv

Inköp24 är en helt digital mediekanal för inköpare och logistikansvariga i det privata näringslivet. Vi finns på webben med dagliga uppdateringar och ger ut ett nyhetsbrev en gång per vecka.

Kontakta oss!

Inköp24 ges ut av Public Media Partner som också ger ut Upphandling24, affärsmediet för Sveriges offentliga upphandlare, och Anbud24, kunskapstjänsten och nätverk för alla som arbetar med försäljning till offentlig sektor.

Public Media Partner ägs av IDG och Visma Commerce.