Ris och ros för it-hållbarhet

TCO Develolpment ser både framsteg och problem när de undersöker it-industrins hållbarhetsarbete

It-tillverkarna har blivit bättre på att skapa bra arbetsmiljöer i sina fabriker, men fortfarande finns det utrymme för förbättringar vad gäller exempelvis omfattande övertidsarbete.

TCO Development har undersökt vilken effekt deras hållbarhetscertifiering, TCO Certified haft bland it-tillverkarna och resultatet presenteras nu i rapporten Impacts och Insights. I rapporten har TCO Development gått igenom hur 16 olika varumärkesägare arbetat med socialt och miljömässigt ansvar i tillverkningen och jämfört det med situationen vid en tidigare studie från 2013.

Slutsatsen kan väl sägas vara att det går framåt, men att det fortfarande finns en del kvar att göra. Ett område där det märks klara förbättringar är när det gäller arbetsförhållanden. Bland annat har problem gällande diskriminering och föreningsfrihet minskat.

2013 var det 16 varumärkesägare som fick anmärkningar för att tillverkningsmiljön inte uppfyllde alla krav i certifieringen. 2016 var den siffran ner i två stycken.

– Det är glädjande att se dessa förbättringar inom viktiga områden som diskriminering och tvångsarbete i de fabriker där certifierade produkter tillverkas. Men vi ser fortfarande problem kopplat till omfattande övertidsarbete i fabrikerna, något som kommer att kräva vår fortsatta uppmärksamhet framåt, säger Sören Enholm, vd på TCO Development.

Ett problem har varit användandet av miljö- och hälsofarliga ämnen som flamskyddsmedel i tillverkningen. Det har funnits en lista över ämnen som inte fått användas av de som vill ha certifieringen, men då har de kunnat ersättas av nya som visat sig vara lika farliga. Nu används istället en lista med tillåtna ämnen som är de enda som får användas för att få certifieringen, vilket ska ge en ännu bättre garanti till inköpare att produkter med TCO Certified-märkning är hållbara.

– Både IT-inköpare och industrin använder TCO Certified för mer ansvarsfulla val. Inköpare har makten och varumärkesägarna lyssnar på deras efterfrågan. Genom att ställa krav på TCO Certified skickar inköpare en direkt signal till varumärkesägare om vikten av social och miljömässig hållbarhet, säger fortsätter Sören Enholm.