Risker i försörjningskedjan

I ett webbinar får ni veta mer om hur man kan hantera risker i försörjningskedjan med Husqvarna som en fallstudie.

Hur man identifierar och hanterar risker i försörjningskedjan är temat för ett webbinar i april.

Ett företags försörjningskedja kan idag ofta vara komplex med långa internationella förgreningar. Det gör det utmanande att identifiera och hantera de risker som kan finnas. Ett webbinar som arrangeras av EBG den 6 april tar upp de frågor som en organisation behöver kunna besvara för att värdera riskerna.

Webbinaret leds av Benjamin A. Sutherland, Program Manager Group Sourcing på Husqvarna Group och Heiko Schwarz, grundare av Riskmethods som hjälper företag hantera risker inom försörjningskedjorna.

Följande frågor är några av de som kommer att behandlas under webbinaret:

  • Vilka strategier finns det för att begränsa riskerna och minimera störningarna i försörjningskedjan?
  • Hur kan man upptäcka risker i tid?
  • Hur kan ni integrera riskhantering med existerande system och processer?
  • Kan Big Data lägga grunden för nästa generations riskhantering?

Webbinaret är kostnadsfritt, men kräver registrering.