Så mycket tjänar en inköpare

Nu är Inköp24:s lönestatistik klar. I första delen avslöjar vi aktuella löner för olika inköpstitlar.


I Inköp24:s lönekartläggning toppar logistikcheferna statistiken med en medellön på 47 433 kronor i månaden. Inköpscheferna ligger inte långt efter med en medellön på 47 040 kronor. Lönespannet är störst för inköpscheferna, där den mest välbetalde tjänar 120 000 kronor i månaden. Den sämst betalde inköpschefen i undersökningen får nöja sig med 23 050 kronor per månaden.

För logistikcheferna i undersökningen är spannet inte fullt lika stort. Lönerna varierar mellan 24 000 och 70 000 kronor per månad.

För inköpare har vi frågat efter två titlar: operativ respektive strategisk inköpare. För strategiska inköpare är medellönen 36 485 kronor, med ett spann mellan 24 750 och 120 000 kronor per månad. Medianlönen för den här gruppen är 35 205 kronor.

För operativa inköpare är ligger lönerna mellan 21 000 och 60 000 kronor per månad, med ett snitt på 30 592 kronor. Medianlönen är 29 798 kronor.

Bland inköpsassistenterna är medellönen 26 586 kronor i månaden, och lönerna är spridda mellan 20 000 och 33 500 kronor i månaden.

Resultatet från undersökningen kommer att presenteras löpande under de kommande veckorna. Håll utkik på Inköp24.se.

Undersökningen genomförds mellan 9 och 29 september 2011. Totalt svarade 1 197 personer, varav 638 uppgav att de hade någon av de efterfrågade titlarna.