Sämre punktlighet för godstågen

Godstrafikens punktlighet sjönk med 0,9 procentenheter till 77 procent under 2016.

Många banarbeten under året var en av anledningarna till att punktligheten för godstågen sjönk under 2016. Foto: Göran Fält

Trafikverket har nu publicerat punktlighetsstatistiken för 2016 och för godstrafiken handlar det om en marginell försämring. 77 procent av godstågen kom i tid, vilket är en försämring med 0,9 procentenheter jämfört med 2015.

En anledning till förseningarna är de många banarbeten som genomförts under året menar banverket.

– Banarbeten genererar enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar, vilket i sin tur ofta ger upphov till tågträngsel och följdförseningar på tågen. Men det är något vi måste göra för att det ska bli bättre sedan, förklarar Tommy Jonsson, biträdande planeringsdirektör på Trafikverket.

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att försöka förbättra punktligheten och många av problemen bygger på störningar som i sig kanske inte är så allvarliga.

– Vi håller just nu på att analysera siffrorna i branschsamarbetet ”Tillsammans för tåg i tid” för att se vad som är de stora orsakerna till att ett tåg blir försenat. Ofta handlar det dock om många småstörningar som påverkar punktligheten och därmed också många olika saker som påverkar varandra och som vi behöver jobba med tillsammans i järnvägsbranschen, säger Tommy Jonsson.