Snabbare transporter till Europa

DB Schenker ökar antalet avgångar och sänker ledtiderna till länderna i Europa.

DB Schenker inför dagliga avgångar till i stort sett alla länder i Europa och kapar också ledtiderna med flera dagar i många fall.

Från och med den här veckan har DB Schenker dagliga avgångar till de flesta länder i Europa och dessutom ska ledtiderna minskas avsevärt.

– Vi har sedan tidigare dagliga avgångar till England, Tyskland, Danmark, Portugal och Finland och erfarenheterna från de länderna är fantastiskt goda. Utöver att vi minskat ledtiderna kraftigt har vi också fått en rejäl ökning i leveranskvalitet, säger Magnus Strand, chef för Division Land i Sverige och Danmark.

Nu ska alltså även de flesta andra länder i Europa också få dagliga avgångar från Sverige. För exempelvis Portugal och Rumänien innebär det att antalet avgångar ökar från en i veckan till fem i veckan. Att ledtiderna kortas innebär att godset i många fall når mottagaren flera dagar snabbare än tidigare.

– Tack vare det nya upplägget kan vi korta ledtiderna till länder som Tyskland och Holland med en dag och länder i södra Europa med tre till fyra dagar. Andra aktörer kan möjligen ha samma geografiska täckning, men vad jag vet kan ingen matcha vårt erbjudande när det gäller vare sig kvalitet, frekvens eller ledtid till Europa, säger Magnus Strand.