Två vanliga misstag när du skriver avtal

Jon Kihlman, Inköp24:s nya krönikör, varför ska jag läsa dina texter om avtalsrätt?

Varför ska jag läsa dina krönikor om avtalsrätt på Inköp24?
Mina krönikor gör dig förhoppningsvis till en bättre inköpare. Jag sätter alltid affären i fokus och använder juridiken för att stödja affären. I alldeles för många avtal betraktas juridiken som något nödvändigt ont som inte har med affären att göra. Det skapar problem på åtminstone två sätt. Dels blir det vanliga juridiska problem, i första hand om tillämpning och tolkning av avtalet, dels blir affären inte så bra som den skulle ha kunnat bli.

Vem är du? Vad har du för bakgrund?
Jag har jobbat med avtalsrätt i allmänhet och köprätt i synnerhet i mer än 25 år. Jag började undervisa inköpare 1988 och har aldrig slutat. Jag har under åren utbildat några tusen inköpare i avtalsrätt, framför allt i Sverige men även utomlands. Under 1990-talet var jag verksam vid universitet och högskolor och disputerade 1999 vid Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling om felreglerna i köprätten. Jag var under flera år ansvarig för juridikutbildningen vid handelshögskolorna i Stockholm och Riga.

Utöver avhandlingen har jag skrivit läroboken Köprätten – En introduktion och åtskilliga artiklar. Jag är också ansvarig för köprättsdelen i Norstedts Juridiks nya mallverktyg Crito. Sedan 2005 är jag advokat och driver sedan två år tillbaka egen advokatverksamhet. Det är jätteskönt! Korta beslutsvägar och inga kompromisser.

Vilka är de vanligaste misstagen när man skriver avtal?
Att du skriver för mycket. Det blir så mycket text att det är svårt att hitta de delar som är viktiga. Det beror på att de som skriver inte är tillräckligt säkra på vad de gör och att de tror att det ska se ut på ett visst sätt. I många avtal kan man ta bort massor av text utan att det påverkar innehållet.

Jag har en gammal favorithistoria om ett uppdrag från chefsjuristen vid ett statligt verk där jag skulle anpassa en avtalsmall till en ny situation. Jag föreslog att jag skulle skriva nytt i stället, eftersom mycket i mallen var helt onödigt. Jag fick göra så och när jag var klar jämförde vi textmängderna. Den nya mallen innehöll 28 procent av textmängden från den gamla. Allt innehåll var kvar.

Ett annat vanligt misstag är att beskriva de viktigaste delarna för dåligt. Det viktigaste brukar vara beskrivningen av avtalsobjektet och påföljderna för avtalsbrott. Den vanligaste källan till tvist är att en köpare anser sig inte ha fått vad den har köpt, medan säljaren anser sig ha levererat i enlighet med avtalet. Det beror nästan alltid på att köparen inte har lyckats beskriva sina behov på ett vettigt sätt i avtalet, eller på att köparen inte har förstått att säljarens beskrivning av vad den kan leverera inte svarar mot behoven. Påföljder för avtalsbrott är ofta sorgligt dåligt hanterade. De skall i första hand svara mot köparens behov. Det gör de sällan.

Du jobbar som advokat. Hur kommer det sig att ni advokater kan ta ut arvoden på 4 000 kronor per timme?
4 000? Jag borde nog höja mitt arvode. Att advokater kan ta bra betalt beror förhoppningsvis på att uppdragsgivarna anser att vi tillför ett värde som berättigar arvodet. I verkligheten är en del advokater värda sitt arvode, medan andra inte ens är i närheten. Där är det inte ett högt eller lågt arvode som är problemet, utan snarare bristande beställarkompetens. De som köper advokattjänster har många gånger inte tillräcklig kunskap och marknadsöversikt för att kunna bedöma om advokaten är bra och därför inte heller om arvodet är på rätt nivå.

Jag fick en gång ett uppdrag att hålla en utbildning om ett stort börsbolags nya inköpsvillkor. De hade låtit en advokat vid en av Sveriges största advokatbyråer göra villkoren, och ville att en oberoende expert skulle hålla i själva utbildningen. Det var ett utmärkt upplägg. När jag gick igenom inköpsvillkoren hittade jag så många tokigheter och felaktigheter att jag blev tvungen att berätta om dem för inköpschefen. Han tog till sig vad jag sa, men valde att mörka eftersom det skulle komma folk från hela världen till utbildningen. Det skulle vara en kick off för de nya inköpsvillkoren, och enligt inköpschefen gick det inte att ändra något så sent.

Det slutade med att jag inte fick hålla utbildningen. Det fick i stället den advokat som hade skapat tokigheterna göra. Jag skulle tro att hans arvode åtminstone svarade mot vad som idag är 4 000 kronor i timmen. Han var garanterat inte värd pengarna. Men beställaren fick inte vetskap om det förrän allt redan var klart och betalade troligen.

Vem är människan Jon Kihlman? Vad har du för intressen och vad gör du på fritiden?
Jag har det så bra att jag tycker att mitt arbete är väldigt kul! Det är också varierat eftersom jag både skriver och utbildar om avtal och processar. Men visst gör jag även annat. Jag har en fru som är yogalärare och två pojkar som fyller tio och åtta i vår. Vi får ett tredje barn i slutet av sommaren. Jag gillar att vara i fjällen och brukar gå på långtur på skidor under påsken och gärna också under sommaren, men då till fots.

Vi bor i Gamla stan och har ett ställe i inre Roslagen där jag tillbringar mycket tid och där vi har ett stort trädgårdsland. Många år är vi självförsörjande på potatis och nästan självförsörjande på en del annat. Någon gång skall jag paddla från Svinesund till Haparanda.Med start den 11/2 kommer du att kunna läsa Jon Kihlmans krönikor på Inköp24. Varannan vecka publiceras en ny krönika.